ZNANI DYREKTORZY SZKOŁY

1936 - ????    inż. Tadeusz Nowak - pierwszy dyrektor 3-letniej Prywatnej Szkoły Rzemieślniczej

1939                Tadeusz Karcz

1945 - 1952    inż. Faustyn Krahl - dyrektor Szkoły Przemysłowej huty "Pokój" (od 1952r. dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach)

1952 - 1956    Florian Fleming - dyrektor Technikum

1952 - 1963    Stefan Wilkosz - dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej, potem kierownik warsztatów szkolnych

1963 - 1991    inż. Mieczysław Czyż - najdłużej pełnił funkcję dyrektora tutejszego zespołu. W okresie jego kadencji przeprowadzono pierwszą modernizację szkoły: założono centralne ogrzewanie, wybudowano salę gimnastyczną i budynek biblioteki. W1970r. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymały imię Powstańców Śląskich. W technikum prowadzono przez wiele lat atrakcyjną wówczas specjalność: aparatura kontrolno-pomiarowa i mechaniczna automatyka przemysłowa. Pod koniec kadencji dyr. Czyż uzyskał zgodę na utworzenie Technikum Mechanicznego na podbudowie ZSZ.

1991 - 1996    mgr inż. Barbara Pokucińska - zapoczątkowała remont i unowocześnienie pomieszczeń szkolnych (sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka). W czasie jej kadencji w sali nr 12 powstała w obecnym kształcie pracownia komputerowa. W 1994r. wprowadziła nowy kierunek kształcenia w Liceum Zawodowym - mechanik pojazdów samochodowych. Pani Pokucińska nadal pracuje w naszej szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i matematyki.

1996 - 2007    mgr Leszek Krzyżanowski - przeprowadził gruntowną modernizację sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, małej architektury na placu szkolnym. W czasie jego kadencji został przeprowadzony remont kapitalny całego budynku głównego szkoły. W 1998r. wprowadził nową specjalność w technikum: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. W 2004r. jako jeden z pierwszych w województwie śląskim otworzył atrakcyjny dla dziewcząt kierunek technik usług fryzjerskich. Największą zasługą dyrektora Krzyżanowskiego pozostanie doprowadzenie do podpisania porozumienia w zakresie programu Toyota Technical Education z koncernem samochodowym Toyota Motor Poland, które odbyło się 23 lutego 2006r.

2007 - 2013    mgr Anna Górska-Beuth - za kadencji Pani dyrektor zakupiono ze środków własnych 14 komputerów do pracowni komputerowej, nowy sprzęt nagłaśniający z bezprzewodowymi mikrofonami, poprowadzono internet do budynku przedmiotów zawodowych. Szkoła brała udział w projekcie unijnym "Zdaj maturę idź na studia" w ramach którego doposażono szkołę w dwie tablice multimedialne. W latach 2012-2013 w szkole przeprowadzono gruntowny remont budynków w ramach szkód górniczych.

2013 - ????    mgr Robert Ślusarski - obecny dyrektor.